Kerkrade Open en Eerlijk en met alle mensen delenGoed voor Kerkrade? Nee. Goed voor elkeen in Kerkrade.
We hadden het terrein nabij Erenstein, en we wilden dan het terug opbouwen, maar botsten op een gemeentelijke weigering. Spijtig voor de bevolking en het hotel en ons.
K.0.E.
partij
10
lijst
verantw. uitg. Partij KOE, 6461BM 23
Kerkrade Open en  Eerlijk en met alle mensen delen Goed voor Kerkrade?  Nee.  Goed voor elkeen in  Kerkrade.