K.0.E.
partij
10
lijst
Kerkrade Open en Eerlijk en met alle mensen delen
niet op de openbare weg gooien AUB verantw. uitg. Partij KOE 6461BM 23
Gemeentewet, elke wethouder zou verplicht moeten zijn, binnen 6 maanden na aantreden de gemeentewet en het standaardwerk over de gemeentewet te lezen en dan zou een collegiale toets moeten volgen. Uitgaven, elke beslissing tot uitgave boven 20.000 euro (jaarlijks te indexeren met als basis 2018) moet een goede score hebben op zowel; Dienstbaarheid, Collegeleden en ambtenaren werken in een openbare  instelling en alleen pro eigen burgers. Dit houdt dus extreme openheid en dienstbaarheid in, met ruime openingstijden en bereikbaarheid.  Ook minstens 1 centraal GSM telefonisch bereikbaar moeten zijn bij calamiteiten, ook in het weekend.   Zorgvuldigheid, veel ambtenaren dienen attenter om te gaan met terugbelnotities, het terug bellen naar de burgers. Tot op heden hebben er velen blijkbaar geen terugbeltoetsen op hun toestel. Dat is ergerlijk omdat ze vaak moeilijk bereikbaar zijn, in overleggen zitten of buiten de deur, zelfs het toestel uitgezet hebben tijdens hun werktijd. Belangen, het werken binnen een gemeente is onverzoenbaar met vriendenrelaties te houden die de neutraliteit mogelijk in het gedrang zou kunnen brengen. De schijn van mogelijke partijdigheid, of die er nu is of niet, moet vermeden worden. Kerkrade, voor eenieder betekent dat iets anders natuurlijk maar het zijn niet ”Zij”  maar het is u, mij, wij, de mensen! Alle mensen, niet alleen het centrum telt. Iets goed voor Kerkrade? Nee, iets moet goed zijn voor iedereen in Kerkrade. “niemand van hier is van hier” was er te lezen op het oude postkantoor, dus stelt onze partij KOE  daarbij “iedereen hier is nu van hier” nu en vandaag, ieder is evenveel waard, we zijn als burgers, samen Kerkrade.
10
lijst
Gemeentewet, elke wethouder zou verplicht moeten zijn, binnen 6 maanden na aantreden de gemeentewet en het standaardwerk over de gemeentewet te lezen en dan zou een collegiale toets moeten volgen. Uitgaven, elke beslissing tot uitgave boven 20.000 euro (jaarlijks te indexeren met als basis 2018) moet een goede score hebben op zowel; Dienstbaarheid, Collegeleden en ambtenaren werken in een openbare  instelling en alleen pro eigen burgers. Dit houdt dus extreme openheid en dienstbaarheid in, met ruime openingstijden en bereikbaarheid. Ook minstens 1 centraal GSM telefonisch bereikbaar moeten zijn bij calamiteiten, ook in het weekend.  Zorgvuldigheid, veel ambtenaren dienen attenter om te gaan met terugbelnotities, het terug bellen naar de burgers. Tot op heden hebben er velen blijkbaar geen terugbeltoetsen op hun toestel.
Dat is ergerlijk omdat ze vaak moeilijk bereikbaar zijn, in overleggen zitten of buiten de deur, zelfs het toestel uitgezet hebben tijdens hun werktijd. Belangen, het werken binnen een gemeente is onverzoenbaar met vriendenrelaties te houden die de neutraliteit mogelijk in het gedrang zou kunnen brengen. De schijn van mogelijke partijdigheid, of die er nu is of niet, moet vermeden worden. Kerkrade, voor eenieder betekent dat iets anders natuurlijk maar het zijn niet ”Zij”  maar het is u, mij, wij, de mensen! Alle mensen, niet alleen het centrum telt. Iets goed voor Kerkrade? Nee, iets moet goed zijn voor iedereen in Kerkrade. “niemand van hier is van hier” was er te lezen op het oude postkantoor, dus stelt onze partij KOE  daarbij “iedereen hier is nu van hier” nu en vandaag, ieder is evenveel waard, we zijn als burgers, samen Kerkrade.
Kerkrade Open en  Eerlijk en met alle mensen delen
K.0.E.