Partij KOE staat voor Kerkrade Open en Eerlijk  en is opgericht in 2013. Zijn we een partij die veel belooft en weinig doet? of Een partij die veel wil doen en veel diversiteit te bieden heeft? Die met anderen wil delen wat binnen de partij aan kennis en ervaring voor handen is. Zoals o.a. de partij veel kennis heeft over veel wetten, rechtsgebieden, bouw, grafische design, tuinen en planten. Als we dingen ervaren, daarvan leren, waarom dat dan niet delen, waarom zou men niet onderling kunnen delen en ondersteunen? Ook delen wat er gekend is over aangename producten vanuit België. Die kunnen, op verzoek, op zondagen meegenomen worden naar Kerkrade. Delen met anderen is een belangrijk doel van KOE, iedereen heeft zo zijn/haar eigen sterke kanten dus wederzijds delen kan alleen maar versterken. Iets samen doen voor/met medeburgers, of we nu in de gemeenteraad komen of niet verandert daar weinig aan maar binnen de raad zou dat een breder effect hebben. Belang van de burgers ; dit is juist ondergesneeuwd bij velen in de politiek, men ziet die belangen over het hoofd, neemt vaak beslissingen die niet in het belang van de burgers blijken en daar zit de fout. Dat is er in geslopen en gesleten. Wie zijn al die onbereikbare burgers die zelf meningen en ideeën hebben over hun straat, wijk. Die ook willen uitdragen en uitvoeren. Zij die niet overvallen willen worden door wat 'de gemeente' denkt dat de burger wenst. Wel, zij en wij willen vooral een nuttige gemeente, een toegankelijk Gemeentehuis (huis voor haar bevolking) en gemakkelijk, gewoon aangenaam en behulpzaam waar nodig. Langs de zijlijn blijven is onwetend ruimte geven aan macht en geld zoekenden, niet aan zij die willen dienen. Aub, wees en blijf alert en waakzaam. Verbinden ; verbindingen tussen Eygelshoven-Kerkrade- West-Centrum en Bleijerheide moeten prioritair en goed ingericht worden. Ook de oude tramtunnel van De Bril, die optimaal verlicht dient te worden, voor de wanden kan het aan de bevolking  en geinteresseerde vakmensen gevraagd worden. Dit zijn belangrijker investeringen dan die in één  bepaald deel van de gemeente (meestal het centrum).
haar website : partij-koe.nl op LinkedIn (als u lid bent) : partij koe
waar Partij KOE te vinden? download de pdf!
Dit alles om van Kerkrade, samen met de regio een haven te maken voor jong en oud, arm en rijk, gezond en ziek . Gemengd door elkaar wonend dus, niet in afzonderlijke gebouwen voor een bepaalde doelgroep zoals bejaarden. Jong en oud, bij elkaar is een zeer sociale en levendige manier van samenleven, zo was dat vroeger ook voordat men ging hokjes-denken. Aangenaam wonen en echt met iedereen door een deur kunnen. We zijn het onze geschiedenis en toekomst verplicht. Gemeentewet ; elke wethouder zou verplicht moeten zijn, binnen 6 maanden na aantreden de gemeentewet en het standaardwerk over de gemeentewet te lezen en dan zou een collegiale toets moeten volgen. Dit kan wethouders aanmanen zich te verbeteren, verscherpen. Uitgaven ; elke beslissing tot uitgave boven 20.000 euro (jaarlijks te indexeren met als basis 2018) moet een goede score hebben op zowel goed voor de inwoners van Kerkrade ( sociale score > 6/10) goed voor de plaatselijke werkgelegenheid (economische score > 6/10) Anders moet het niet worden uitgevoerd. Gemeentelijke ombudsdienst ; deze dient buiten het gemeentehuis gehuisvestigd, en een aanspreekbare ombudsman en ombudsvrouw te hebben, en dient een “klaagmuur” mogelijk te maken, waar burgers discreet een anoniem ( indien gewenst) elke opmerking en/of klacht aangaande de gemeente mogen uiten. Discreet betekent dus ook in het gaan naar de Klachtencommissie. Naast gemeentelijke juristen van andere gemeentes zouden er ook neutrale en kundige burgers in de dienst moeten zitten om mee te beoordelen. Dienstbaarheid ; Collegeleden en ambtenaren werken in een openbare instelling en alsdus alleen pro eigen burgers. Dit houdt dan ook extreme openheid en dienstbaarheid in, met ruime openingstijden en bereikbaarheid. Ook minstens 1 centraal GSM telefonisch bereikbaar moeten zijn bij calamiteiten, ook in het weekend. Dit toestel kan dan door verschillende personen wisselend bemand worden. En vooral : permanentie! Ook in het weekend. Desnoods iemand onder bijzonder statuut. E-commerce ; er moet steeds een permanentie zijn op het industrieterrein, zodat de mensen het op hun gelegenheid kunnen afhalen. Het belangrijkste in deze branche is juist die zekerheid nodig.
Natuur ;  teveel wordt het ingenomen door welwillende amateurs, die niet de moeite nemen om meer kennis te vergaren en in hun eigen overtuiging blijven. Dit terwijl er veel meer kennis is hoe erbarmelijk het met de natuur gesteld is, en de letterlijke decimering van insecten. dat zal zware technologische oplossingen vergen! Dus, dringend, MEER NATUUR! Het is ook sociaal en economisch gezonder en nodig en belangrijk. Zorgvuldigheid ; veel ambtenaren dienen attenter om te gaan met terugbelnotities, het terug bellen naar de burgers. Tot op heden hebben er velen blijkbaar geen terugbeltoetsen op hun toestel. Dat is ergerlijk omdat ze vaak moeilijk bereikbaar zijn, in overleggen zitten of buiten de deur, zelfs het toestel uitgezet hebben tijdens hun werktijd. Brieven ; ook hier dient de gemeente oog te hebben op wie wat nog wenst te doen met de post. indien dit voor de bevolking op te weinig punten is voor een bepaalde dienst dan dient de gemeente bij te springen. Belangen ; het werken binnen een gemeente is onverzoenbaar met vriendenrelaties te houden die de neutraliteit mogelijk in het gedrang zou kunnen brengen. De schijn van mogelijke partijdigheid, of die er nu is of niet, moet vermeden worden. Niemand mag een steen krijgen of denken te hebben, om mee te gooien, dit in belang van allen. Kerkrade ; voor een ieder betekent dat iets anders natuurlijk maar het zijn niet ”Zij”  maar het is u, mij, wij, de mensen! Alle mensen, niet alleen het centrum telt. Iets goed voor Kerkrade? Nee, iets moet goed zijn voor iedereen in Kerkrade. “Niemand van hier is van hier” was er te lezen op het oude postkantoor, dus stelt onze partij KOE  daarbij “iedereen hier is nu van hier” nu en vandaag, ieder is evenveel waard, we zijn als burgers, samen Kerkrade. Kiezen ; eens per 4 jaar kiezen burgers raadsleden die zich verplichten de belangen van hen die een stem gaven, als belangrijkste taak dienen te vertegenwoordigen. Dus zwijgen, ja-knikken moet uit de boze zijn wanneer algemeen belang in het gedrang komt. Laat partij KOE dus ook de partij zijn die voor samen gaat, ieder die dat wenst helpt en er naar streven dat de gemeente dat ook gaat doen. De laatste moet open en inzichtelijk gaan worden zodat ieder kan zien hoe en waarom en wat er gebeurt op voorhand, niet achteraf. Steeds weer nieuwe prestige projekten? Stoppen daar is gewoon geen geld voor!
een voorbeeld (Engelstalig New Scientist) : verkorte insectenvlucht meer over de natuur
als plaatsvervanger dus ook meer over mensen en samenleving geneeeskunde en voeding economie en handel met behavioral economics gebouwen en stedebouw en wat meer zaken die hem boeien. Men komt wel op eerst op de Engelstalige versie, met Nederlandse en Franse versie vermeld.
NEDERLAND BELGI╦